รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๗ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงผลิต) ดังรายละเอียดที่แนบ :

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุระการ, ๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ) ดังรายละเอียดที่แนบ :

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา) ดังรายละเอียดที่แนบ :

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ดังรายละเอียดที่แนบ :

Message us
WordPress Lightbox