ข่าวสารกิจกรรม โรงพยาบาลพนา

ดูข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

November 14, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

November 14, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

October 4, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

October 2, 2023

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพนาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527  เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียงด้วยงบประมาณ
การก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 
15 ไร่  3 งาน  69  ตารางวา  บ้านเลขที่  225 
หมู่ 12  ต.พนา อ.พนา  จ.อุบลราชธานี
(ขณะนั้น)พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทางราชการจึงได้ย้าย
ที่ก่อสร้างที่ดินวนอุทยานดอนเจ้าปู่ตา

แบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพนา

ลิงค์โปรแกรมออนไลน์ โรงพยาบาลพนา

อินโฟกราฟฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร

ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลพนา : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 15 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 14 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 14 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 4 ตุลาคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 2 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 28 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 26 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 5 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งเวรเปล 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบ : โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 9 กันยายน 2565

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา : โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1.ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ 1 อัตรา 2.ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
3.ตำแหน่งผู้ช่วยทางทันตกรรม 1 อัตรา ตั้งแต่ 29 พ.ย. 64 – 22 ธ.ค. 64 : โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 29 พ.ย. 2564

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา : โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ณ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ณ 21 กรกฎาคม 2563

นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลพนา :โดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ณ 6 มกราคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลพนารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานประจำศูนย์จัดเก็บรายได้
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : โดยฝ่ายบริหารงานทืั่วไป ณ 11 เมษายน 2561 

  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 59 ) คลิก  : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 โหลดเอกสารรับนิเทศ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง/รายงานงบการเงิน

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดให้กับอาคารโรงพยาบาลพนาและอาคารคลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทย : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 1 กันยายน 2566

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดแปลงสัญญานภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล รายละเอียดที่แนบ :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุ : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 12 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำอุปกรณ์พยุงส้นเท้า : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๖: โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมในโรงพยาบาลพนา: โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนาปีงบประมาณ 2566 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 210 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 14 พ.ค. 2564 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 3 พ.ค. 2564 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 :โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563 

สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 21 ส.ค. 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 ส.ค. 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 10 ก.ค. 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 มิ.ย. 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 28 พฤษภาคม 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 เมษายน 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 12 มีนาคม 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2562 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 13 มกราคม 2563

โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

225 หมู่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

su.phana@hotmail.com
045-463-114-5
045-463-114-5 ต่อ 131