รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน  จำนวน 2 อัตรา (1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ),(2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ดังรายละเอียดที่แนบ :

Avatar

adminweb

January 9, 2023

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  ดังรายละเอียดที่แนบ :

Avatar

adminweb

December 22, 2022
Message us
WordPress Lightbox