กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

งานการเงินและการบัญชี

งานพัสดุ

งานยานพาหนะ

งานซ่อมบำรุง

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

Message us
WordPress Lightbox