วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ

ที่ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

มุ่งบริการเชิงรุกโดยพลังชุมชน ภายในปี 2565

Message us
WordPress Lightbox