ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

Avatar

adminweb

July 12, 2023

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 210 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 14 พ.ค. 2564

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 210 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 14 พ.ค. 2564

Avatar

adminweb

July 10, 2022

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 3 พ.ค. 2564

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 3 พ.ค. 2564 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 :โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 :โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 ก.ย. 2563 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 21 ส.ค. 2563

สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 21 ส.ค. 2563 

Avatar

adminweb

July 10, 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 ส.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 ส.ค. 2563

Avatar

adminweb

July 10, 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 10 ก.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 10 ก.ค. 2563

Avatar

adminweb

July 10, 2022
1 2
Message us
WordPress Lightbox