รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๑ อัตรา ดังรายระเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

June 27, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๑ อัตรา ดังรายระเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

May 20, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๗ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงผลิต) ดังรายละเอียดที่แนบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุระการ, ๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ) ดังรายละเอียดที่แนบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา) ดังรายละเอียดที่แนบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ดังรายละเอียดที่แนบ :

Avatar

adminweb

March 8, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน  จำนวน 2 อัตรา (1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ),(2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ดังรายละเอียดที่แนบ :

Avatar

adminweb

January 9, 2023

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  ดังรายละเอียดที่แนบ :

Avatar

adminweb

December 22, 2022
1 2
Message us
WordPress Lightbox