_PRINT 


ข่าว : นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562
นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์อมรธีร์  ศรีสะอาด ประธานคปสอ.พนาและนายอุเทนชัยวงศ์ รองประธาน คปสอ.พนา ร่วมออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการพัฒนางานสาธารสุขและเตรียมการประเมินตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 โดยมีคณะกรรมการนิเทศงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ffด
ข่าวโดย : นายสุชาติ ต้นเชื้อ
อ่าน 454 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:58:20:PM