_PRINT 


ข่าว : โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 2562
โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
โรงพยาบาลพนาร่วมกับอบต.พนา ได้จัดทำโครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 2562
อบต.พนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562 นำโดยนางสาวสุรางค์รัตน์ อึงวนิชบรรณ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : กก
ข่าวโดย : นายสุชาติ ต้นเชื้อ
อ่าน 583 ครั้ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:37:17:AM