_PRINT 


ข่าว : รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต จากศูนย์อนามัยที่ 10
รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.คณะกรรมการประกวดงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต  จากศูนย์อนามัยที่ 10 และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี นำทีมโดยแพทย์หญิงทิพา ไกรลาศได้ออกมาประเมินระบบงานอนามัยและเด็กอำเภอพนาเพื่อ เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายบริการระบบงานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลพนาทั้งระบบ  โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ  มีการลงตรวจเยี่ยมประเมินตั้งแต่งานบริการฝากครรภ์(ANC)  ห้องคลอด(LR)  หลังคลอด(PP) คลินิกพัฒนาการเด็ก(WCC)  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง  ได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญงานบริการงานอนามัยแม่และเด็กอย่างเป็นมิตร  และมีคุณภาพ  ได้แนวคิดและวิธีการดำเนินงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงระบและในระดับบริกา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /
ข่าวโดย : นายสุชาติ ต้นเชื้อ
อ่าน 598 ครั้ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:18:22:AM