_PRINT 


ข่าว : สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานรอบที่

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพนา โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ได้จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายแพทย์อมรธีร์  ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา เป็นประธานกล่าวเปิดการสรุปผลการดำเนินงานครั้งนี้

ข่าวโดย : นายสุชาติ ต้นเชื้อ
อ่าน 509 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:14:52:AM