_PRINT 


ข่าว : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562
วันที่


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับอำเภอ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

ข่าวโดย : นายสุชาติ ต้นเชื้อ
อ่าน 570 ครั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:23:18:AM