เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 1,400
  • Yesterday: 15,350
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 9,130,786
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:664
  • Daily: 15,944
  • Monthly: 484,960
  • Yearly: 5,819,456
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวล่าสุด  สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่าน 397 ครั้ง     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ... 3 รูป อ่าน 349 ครั้ง    
  หน้าแรก การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562 :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ... 3 รูป อ่าน 349 ครั้ง349012 พ.ค. 2562
  หน้าแรก การสรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่าน 397 ครั้ง397030 มิ.ย. 2562
  หน้าแรก ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน อ่าน 356 ครั้ง356005 ก.ค. 2562
  หน้าแรก รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต ... อ่าน 357 ครั้ง357010 ก.ค. 2562
  หน้าแรก โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู... อ่าน 378 ครั้ง378010 ก.ค. 2562
  หน้าแรก นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 อ่าน 509 ครั้ง509012 ก.ค. 2562
  ข่าวยอดนิยม
   นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 อ่าน 509 ครั้ง12 ก.ค. 2562
   สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่าน 397 ครั้ง30 มิ.ย. 2562
   โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 256... อ่าน 378 ครั้ง10 ก.ค. 2562
   รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต จากศูนย์อนามัยที่ 10... อ่าน 357 ครั้ง10 ก.ค. 2562
   ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน อ่าน 356 ครั้ง05 ก.ค. 2562
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชา... 3 รูป อ่าน 349 ครั้ง12 พ.ค. 2562