เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
แพทย์แผนไทยพนา
   
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 2,274
  • Yesterday: 31,585
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 1,010,696
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,445
  • Daily: 34,686
  • Monthly: 1,055,057
  • Yearly: 12,660,546
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  ข้อมูลส่วนตัว: yzaru
  โฮมเพจส่วนตัว: http://ogrodzeniaplastikowe.pl
  เลขที่ ICQ: 557358182
  เลขที่ AIM: blackvolition46
  เลขที่ MSNM: blackvolition46
  หลักแหล่ง: Krzanowice
  อาชีพ: wiertacz
  ความสนใจพิเศษ: VB.NET, jurysprudencja, chiński, Majsterkowanie, star wars


  สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

  ความเห็น ทั้ง 10 โดย yzaru:

  การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย yzaru: