เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
บริหารจัดการความเสี่ยงรพ.พนา
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

ลิงค์ สปสช.


  

  
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • สถิติ
  Recent Hits:
    • Today: 13,924
    • Yesterday: 16,689
    • Trend:  

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 11,014
    • 2011: 83,235
    • 2012: 113,705
    • 2006: 4
    • 2013: 193,023
    • 2014: 269,190
    • 2015: 438,632
    • 2015: 438,632
    • 2016: 304,650
    • 2017: 4,750,715
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:665
    • Daily: 15,952
    • Monthly: 485,199
    • Yearly: 5,822,324
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  ข้อมูลส่วนตัว: ThanhBlanc
  โฮมเพจส่วนตัว: https://xareltonewstoday.s3.amazonaws.com/categories/xarelto-lawsuit/Xarelto-And-Menstrual-Periods.html
  หลักแหล่ง: France, Aubervilliers
  ความสนใจพิเศษ: Record collecting, Vehicle restoration

  ลายเซ็น:
  Also visit my blog post; https://xareltonewstoday.s3.amazonaws.com/categories/xarelto-lawsuit/Xarelto-And-Menstrual-Periods.html

  ข้อมูลเพิ่มเติม::
  Hello!

  Here is my blog - https://xareltonewstoday.s3.amazonaws.com/categories/xarelto-lawsuit/Xarelto-And-Menstrual-Periods.html


  สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

  ความเห็น ทั้ง 10 โดย ThanhBlanc:

  การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ThanhBlanc: