เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 20,855
  • Yesterday: 29,228
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 3,607,018
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,173
  • Daily: 28,158
  • Monthly: 856,491
  • Yearly: 10,277,774
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จังหวัดอำนาจเจริญ
  • สสจ.อำนาจเจริญ
  • สสอ.เมือง
  • สสอ.เสนางคนิคม
  • สสอ.ลืออำนาจ
  • สสอ.พนา
  • สสอ.ปทุมราชวงศา
  • สสอ.หัวตะพาน
  • สสอ.ชานุมาน
  • รพ.อำนาจเจริญ
  • รพ.ปทุมราชวงศา
  • รพ.พนา
  • รพ.หัวตะพาน
  • รพ.ลืออำนาจ
  • รพ.ชานุมาน
  • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
  • เทศบาลตำบลพนา
  • ลิงค์ สปสช.


      

      
    มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

      ตรวจวัดความอ้วน

      ทดสอบวัดสายตา
      คำนวณกำหนดคลอด
      นับระยะปลอดภัย
    งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
    ทีมHRD
    โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
    ข้อมูลส่วนตัว: LyleBollig
    โฮมเพจส่วนตัว: https://www.bucketlistly.com/users/easehorse9
    หลักแหล่ง: United States, Salt Lake City
    ความสนใจพิเศษ: Gongoozling, Basket Weaving

    ลายเซ็น:
    Feel free to surf to my blog malegra usa

    ข้อมูลเพิ่มเติม::
    My name is Juan (26 years old) and my hobbies are Photography
    and Kayaking.

    Visit my homepage ... malegra usa


    สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

    ความเห็น ทั้ง 10 โดย LyleBollig:

    การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย LyleBollig: