เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 2,092
  • Yesterday: 27,142
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 5,874,815
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:872
  • Daily: 20,930
  • Monthly: 636,619
  • Yearly: 7,639,346
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กันยายน 14, 2021

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 2.208% (511)
  01:00 - 01:59 1.819% (421)
  02:00 - 02:59 1.991% (461)
  03:00 - 03:59 2.696% (624)
  04:00 - 04:59 3.111% (720)
  05:00 - 05:59 2.933% (679)
  06:00 - 06:59 3.737% (865)
  07:00 - 07:59 6.295% (1457)
  08:00 - 08:59 5.932% (1373)
  09:00 - 09:59 3.698% (856)
  10:00 - 10:59 4.537% (1050)
  11:00 - 11:59 5.124% (1186)
  12:00 - 12:59 4.091% (947)
  13:00 - 13:59 4.048% (937)
  14:00 - 14:59 3.906% (904)
  15:00 - 15:59 4.169% (965)
  16:00 - 16:59 4.441% (1028)
  17:00 - 17:59 7.479% (1731)
  18:00 - 18:59 4.731% (1095)
  19:00 - 19:59 5.051% (1169)
  20:00 - 20:59 5.098% (1180)
  21:00 - 21:59 5.224% (1209)
  22:00 - 22:59 4.113% (952)
  23:00 - 23:59 3.556% (823)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]