เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 5,455
  • Yesterday: 24,221
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 1,537,355
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,096
  • Daily: 26,297
  • Monthly: 799,863
  • Yearly: 9,598,249
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 28, 2021

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 5.046% (545)
  01:00 - 01:59 3.407% (368)
  02:00 - 02:59 3.916% (423)
  03:00 - 03:59 4.962% (536)
  04:00 - 04:59 4.416% (477)
  05:00 - 05:59 3.638% (393)
  06:00 - 06:59 3.842% (415)
  07:00 - 07:59 4.268% (461)
  08:00 - 08:59 4.981% (538)
  09:00 - 09:59 3.166% (342)
  10:00 - 10:59 3.435% (371)
  11:00 - 11:59 4.611% (498)
  12:00 - 12:59 3.305% (357)
  13:00 - 13:59 4.601% (497)
  14:00 - 14:59 4.916% (531)
  15:00 - 15:59 3.888% (420)
  16:00 - 16:59 3.990% (431)
  17:00 - 17:59 4.092% (442)
  18:00 - 18:59 4.203% (454)
  19:00 - 19:59 3.814% (412)
  20:00 - 20:59 4.629% (500)
  21:00 - 21:59 4.953% (535)
  22:00 - 22:59 4.037% (436)
  23:00 - 23:59 3.870% (418)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]