เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 5,255
  • Yesterday: 10,800
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 835,730
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:644
  • Daily: 15,447
  • Monthly: 469,856
  • Yearly: 5,638,207
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 23, 2021

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 5.126% (799)
  01:00 - 01:59 4.497% (701)
  02:00 - 02:59 4.812% (750)
  03:00 - 03:59 4.754% (741)
  04:00 - 04:59 4.953% (772)
  05:00 - 05:59 4.241% (661)
  06:00 - 06:59 4.606% (718)
  07:00 - 07:59 4.170% (650)
  08:00 - 08:59 4.427% (690)
  09:00 - 09:59 3.657% (570)
  10:00 - 10:59 3.676% (573)
  11:00 - 11:59 5.094% (794)
  12:00 - 12:59 3.753% (585)
  13:00 - 13:59 3.747% (584)
  14:00 - 14:59 3.176% (495)
  15:00 - 15:59 5.267% (821)
  16:00 - 16:59 3.432% (535)
  17:00 - 17:59 4.247% (662)
  18:00 - 18:59 4.536% (707)
  19:00 - 19:59 4.202% (655)
  20:00 - 20:59 3.452% (538)
  21:00 - 21:59 4.157% (648)
  22:00 - 22:59 3.163% (493)
  23:00 - 23:59 2.842% (443)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]