เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 5,415
  • Yesterday: 10,800
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 835,890
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:644
  • Daily: 15,447
  • Monthly: 469,856
  • Yearly: 5,638,207
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 22, 2021

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 2.541% (410)
  01:00 - 01:59 4.525% (730)
  02:00 - 02:59 4.785% (772)
  03:00 - 03:59 3.645% (588)
  04:00 - 04:59 4.804% (775)
  05:00 - 05:59 3.868% (624)
  06:00 - 06:59 4.841% (781)
  07:00 - 07:59 4.277% (690)
  08:00 - 08:59 3.477% (561)
  09:00 - 09:59 3.936% (635)
  10:00 - 10:59 4.097% (661)
  11:00 - 11:59 3.806% (614)
  12:00 - 12:59 4.289% (692)
  13:00 - 13:59 3.297% (532)
  14:00 - 14:59 4.215% (680)
  15:00 - 15:59 3.186% (514)
  16:00 - 16:59 3.843% (620)
  17:00 - 17:59 5.579% (900)
  18:00 - 18:59 5.306% (856)
  19:00 - 19:59 4.271% (689)
  20:00 - 20:59 5.188% (837)
  21:00 - 21:59 4.457% (719)
  22:00 - 22:59 4.624% (746)
  23:00 - 23:59 3.130% (505)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]