เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 12,568
  • Yesterday: 16,357
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 9,158,311
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:636
  • Daily: 15,253
  • Monthly: 463,942
  • Yearly: 5,567,241
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กันยายน 29, 2020

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.104% (1073)
  01:00 - 01:59 5.393% (1410)
  02:00 - 02:59 3.629% (949)
  03:00 - 03:59 3.958% (1035)
  04:00 - 04:59 3.694% (966)
  05:00 - 05:59 4.853% (1269)
  06:00 - 06:59 4.295% (1123)
  07:00 - 07:59 3.817% (998)
  08:00 - 08:59 4.371% (1143)
  09:00 - 09:59 3.897% (1019)
  10:00 - 10:59 3.801% (994)
  11:00 - 11:59 4.432% (1159)
  12:00 - 12:59 3.614% (945)
  13:00 - 13:59 3.675% (961)
  14:00 - 14:59 4.035% (1055)
  15:00 - 15:59 2.834% (741)
  16:00 - 16:59 2.891% (756)
  17:00 - 17:59 3.327% (870)
  18:00 - 18:59 3.602% (942)
  19:00 - 19:59 4.069% (1064)
  20:00 - 20:59 3.794% (992)
  21:00 - 21:59 5.786% (1513)
  22:00 - 22:59 5.951% (1556)
  23:00 - 23:59 6.165% (1612)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]