เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 28,921
  • Yesterday: 30,147
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 5,520,825
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,021
  • Daily: 24,494
  • Monthly: 745,030
  • Yearly: 8,940,258
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง เมษายน 7, 2020

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 3.730% (1270)
  01:00 - 01:59 3.874% (1319)
  02:00 - 02:59 4.694% (1598)
  03:00 - 03:59 4.124% (1404)
  04:00 - 04:59 4.300% (1464)
  05:00 - 05:59 3.569% (1215)
  06:00 - 06:59 3.766% (1282)
  07:00 - 07:59 4.030% (1372)
  08:00 - 08:59 3.918% (1334)
  09:00 - 09:59 3.454% (1176)
  10:00 - 10:59 3.586% (1221)
  11:00 - 11:59 3.569% (1215)
  12:00 - 12:59 2.990% (1018)
  13:00 - 13:59 5.176% (1762)
  14:00 - 14:59 3.222% (1097)
  15:00 - 15:59 3.907% (1330)
  16:00 - 16:59 3.695% (1258)
  17:00 - 17:59 4.021% (1369)
  18:00 - 18:59 3.974% (1353)
  19:00 - 19:59 4.858% (1654)
  20:00 - 20:59 4.999% (1702)
  21:00 - 21:59 5.167% (1759)
  22:00 - 22:59 5.513% (1877)
  23:00 - 23:59 5.851% (1992)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]