เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 12,252
  • Yesterday: 16,357
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 9,157,995
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:636
  • Daily: 15,253
  • Monthly: 463,942
  • Yearly: 5,567,241
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 1, 2020

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 3.018% (662)
  01:00 - 01:59 3.661% (803)
  02:00 - 02:59 3.246% (712)
  03:00 - 03:59 3.474% (762)
  04:00 - 04:59 3.351% (735)
  05:00 - 05:59 3.128% (686)
  06:00 - 06:59 3.123% (685)
  07:00 - 07:59 2.635% (578)
  08:00 - 08:59 3.269% (717)
  09:00 - 09:59 3.930% (862)
  10:00 - 10:59 5.636% (1236)
  11:00 - 11:59 4.687% (1028)
  12:00 - 12:59 5.066% (1111)
  13:00 - 13:59 5.139% (1127)
  14:00 - 14:59 6.114% (1341)
  15:00 - 15:59 5.079% (1114)
  16:00 - 16:59 4.363% (957)
  17:00 - 17:59 4.322% (948)
  18:00 - 18:59 4.614% (1012)
  19:00 - 19:59 4.099% (899)
  20:00 - 20:59 4.915% (1078)
  21:00 - 21:59 3.844% (843)
  22:00 - 22:59 4.601% (1009)
  23:00 - 23:59 4.673% (1025)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]