เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 21,154
  • Yesterday: 24,586
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 1,506,273
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,129
  • Daily: 27,103
  • Monthly: 824,392
  • Yearly: 9,892,595
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง มกราคม 19, 2020

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.194% (1274)
  01:00 - 01:59 3.898% (1184)
  02:00 - 02:59 4.339% (1318)
  03:00 - 03:59 3.401% (1033)
  04:00 - 04:59 3.621% (1100)
  05:00 - 05:59 3.519% (1069)
  06:00 - 06:59 3.592% (1091)
  07:00 - 07:59 4.306% (1308)
  08:00 - 08:59 3.957% (1202)
  09:00 - 09:59 4.214% (1280)
  10:00 - 10:59 4.007% (1217)
  11:00 - 11:59 4.491% (1364)
  12:00 - 12:59 4.639% (1409)
  13:00 - 13:59 3.608% (1096)
  14:00 - 14:59 4.082% (1240)
  15:00 - 15:59 4.629% (1406)
  16:00 - 16:59 3.974% (1207)
  17:00 - 17:59 4.580% (1391)
  18:00 - 18:59 4.721% (1434)
  19:00 - 19:59 4.672% (1419)
  20:00 - 20:59 3.595% (1092)
  21:00 - 21:59 5.107% (1551)
  22:00 - 22:59 4.320% (1312)
  23:00 - 23:59 4.520% (1373)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]