เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 19,655
  • Yesterday: 24,586
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 1,504,774
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,129
  • Daily: 27,103
  • Monthly: 824,392
  • Yearly: 9,892,595
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 9, 2019

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 2.621% (1134)
  01:00 - 01:59 3.499% (1514)
  02:00 - 02:59 3.939% (1704)
  03:00 - 03:59 3.994% (1728)
  04:00 - 04:59 3.823% (1654)
  05:00 - 05:59 3.072% (1329)
  06:00 - 06:59 3.996% (1729)
  07:00 - 07:59 3.714% (1607)
  08:00 - 08:59 4.036% (1746)
  09:00 - 09:59 3.284% (1421)
  10:00 - 10:59 3.488% (1509)
  11:00 - 11:59 3.363% (1455)
  12:00 - 12:59 3.379% (1462)
  13:00 - 13:59 3.798% (1643)
  14:00 - 14:59 4.547% (1967)
  15:00 - 15:59 5.342% (2311)
  16:00 - 16:59 5.289% (2288)
  17:00 - 17:59 4.845% (2096)
  18:00 - 18:59 5.097% (2205)
  19:00 - 19:59 4.394% (1901)
  20:00 - 20:59 4.757% (2058)
  21:00 - 21:59 4.369% (1890)
  22:00 - 22:59 5.171% (2237)
  23:00 - 23:59 6.172% (2670)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]