เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 12,307
  • Yesterday: 26,460
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 548,187
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,187
  • Daily: 28,500
  • Monthly: 866,880
  • Yearly: 10,402,448
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง มิถุนายน 13, 2018

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.051% (1545)
  01:00 - 01:59 3.577% (1364)
  02:00 - 02:59 3.855% (1470)
  03:00 - 03:59 4.995% (1905)
  04:00 - 04:59 3.986% (1520)
  05:00 - 05:59 5.593% (2133)
  06:00 - 06:59 4.471% (1705)
  07:00 - 07:59 3.377% (1288)
  08:00 - 08:59 3.320% (1266)
  09:00 - 09:59 3.139% (1197)
  10:00 - 10:59 2.769% (1056)
  11:00 - 11:59 3.605% (1375)
  12:00 - 12:59 4.447% (1696)
  13:00 - 13:59 4.120% (1571)
  14:00 - 14:59 3.042% (1160)
  15:00 - 15:59 4.146% (1581)
  16:00 - 16:59 3.425% (1306)
  17:00 - 17:59 4.555% (1737)
  18:00 - 18:59 3.831% (1461)
  19:00 - 19:59 5.352% (2041)
  20:00 - 20:59 4.867% (1856)
  21:00 - 21:59 4.696% (1791)
  22:00 - 22:59 5.226% (1993)
  23:00 - 23:59 5.544% (2114)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]