เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 13,739
  • Yesterday: 28,758
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 4,413,986
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,583
  • Daily: 37,993
  • Monthly: 1,155,637
  • Yearly: 13,867,497
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 20, 2018

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.096% (1294)
  01:00 - 01:59 4.704% (1486)
  02:00 - 02:59 5.740% (1813)
  03:00 - 03:59 3.707% (1171)
  04:00 - 04:59 2.678% (846)
  05:00 - 05:59 3.640% (1150)
  06:00 - 06:59 3.777% (1193)
  07:00 - 07:59 3.033% (958)
  08:00 - 08:59 3.849% (1216)
  09:00 - 09:59 3.539% (1118)
  10:00 - 10:59 4.030% (1273)
  11:00 - 11:59 5.002% (1580)
  12:00 - 12:59 5.597% (1768)
  13:00 - 13:59 3.805% (1202)
  14:00 - 14:59 3.083% (974)
  15:00 - 15:59 3.223% (1018)
  16:00 - 16:59 3.109% (982)
  17:00 - 17:59 4.065% (1284)
  18:00 - 18:59 4.524% (1429)
  19:00 - 19:59 4.001% (1264)
  20:00 - 20:59 4.821% (1523)
  21:00 - 21:59 4.286% (1354)
  22:00 - 22:59 6.135% (1938)
  23:00 - 23:59 5.543% (1751)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]