เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
บริหารจัดการความเสี่ยงรพ.พนา
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

ลิงค์ สปสช.


  

  
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • สถิติ
  Recent Hits:
    • Today: 13,922
    • Yesterday: 16,689
    • Trend:  

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 11,014
    • 2011: 83,235
    • 2012: 113,705
    • 2006: 4
    • 2013: 193,023
    • 2014: 269,190
    • 2015: 438,632
    • 2015: 438,632
    • 2016: 304,650
    • 2017: 4,750,713
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:665
    • Daily: 15,952
    • Monthly: 485,199
    • Yearly: 5,822,324
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง ธันวาคม 7, 2017

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.020% (586)
  01:00 - 01:59 2.895% (422)
  02:00 - 02:59 3.067% (447)
  03:00 - 03:59 4.130% (602)
  04:00 - 04:59 3.712% (541)
  05:00 - 05:59 4.055% (591)
  06:00 - 06:59 4.844% (706)
  07:00 - 07:59 4.418% (644)
  08:00 - 08:59 4.096% (597)
  09:00 - 09:59 4.905% (715)
  10:00 - 10:59 3.993% (582)
  11:00 - 11:59 4.288% (625)
  12:00 - 12:59 4.713% (687)
  13:00 - 13:59 4.020% (586)
  14:00 - 14:59 3.417% (498)
  15:00 - 15:59 3.554% (518)
  16:00 - 16:59 3.211% (468)
  17:00 - 17:59 4.144% (604)
  18:00 - 18:59 4.624% (674)
  19:00 - 19:59 4.782% (697)
  20:00 - 20:59 4.631% (675)
  21:00 - 21:59 4.899% (714)
  22:00 - 22:59 4.391% (640)
  23:00 - 23:59 5.180% (755)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]