เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
บริหารจัดการความเสี่ยงรพ.พนา
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

ลิงค์ สปสช.


  

  
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • สถิติ
  Recent Hits:
    • Today: 3,362
    • Yesterday: 11,691
    • Trend:

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 11,014
    • 2011: 83,235
    • 2012: 113,705
    • 2006: 4
    • 2013: 193,023
    • 2014: 269,190
    • 2015: 438,632
    • 2015: 438,632
    • 2016: 304,650
    • 2017: 4,456,838
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:603
    • Daily: 14,472
    • Monthly: 440,204
    • Yearly: 5,282,384
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง พฤศจิกายน 14, 2017

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 2.074% (406)
  01:00 - 01:59 2.467% (483)
  02:00 - 02:59 2.181% (427)
  03:00 - 03:59 2.140% (419)
  04:00 - 04:59 2.375% (465)
  05:00 - 05:59 2.201% (431)
  06:00 - 06:59 2.242% (439)
  07:00 - 07:59 2.217% (434)
  08:00 - 08:59 2.222% (435)
  09:00 - 09:59 2.549% (499)
  10:00 - 10:59 2.952% (578)
  11:00 - 11:59 2.528% (495)
  12:00 - 12:59 2.309% (452)
  13:00 - 13:59 15.00% (2938)
  14:00 - 14:59 12.22% (2393)
  15:00 - 15:59 6.891% (1349)
  16:00 - 16:59 4.337% (849)
  17:00 - 17:59 8.143% (1594)
  18:00 - 18:59 6.365% (1246)
  19:00 - 19:59 5.354% (1048)
  20:00 - 20:59 3.218% (630)
  21:00 - 21:59 3.279% (642)
  22:00 - 22:59 2.646% (518)
  23:00 - 23:59 2.063% (404)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]