เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 13,196
  • Yesterday: 20,054
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 6,337,384
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:618
  • Daily: 14,825
  • Monthly: 450,941
  • Yearly: 5,411,229
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  .

        
        
    

  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวคราว/กิจกรรมของเรา
   นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 » นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562 ฮิต RSS Feed
  นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 2/2562
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต » รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต ... ฮิต RSS Feed
  รับการประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCHB) ระดับเขต ...
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   การสรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 » สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ฮิต RSS Feed
  สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
    

  ...
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู » โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู... ฮิต RSS Feed
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู...
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน » ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ฮิต RSS Feed
  ชวนใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562 » วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต RSS Feed
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ...
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

  อ่านทั้งหมด
  ข้อมูลสื่อสุขศึกษา       
  ข่าว ประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร

   นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลพนา :โดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ณ 6 มกราคม 2563

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 59 ) คลิก  : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

        กรอกข้อมูลรับนิเทศ ตัวชี้วัดพนา 57 ตัวชีวัด
      โปรแกรม TeamViewer_Setup_th
      แบบขอใช้งานระบบ datacenter พนา :โดยฝ่ายแผนงาน   
     ข้อมูล MDS 55  กรอกข้อมูลที่นี่
      กรอกข้อมูล กองทุนตำบล : โดยฝ่ายแผนงาน
      TeamViewer_Setup_th : ฝ่ายแผนงาน
    10อันดับโรคแรก รพ.พนา 55 : โดยฝ่ายแผนงาน
     ข้อมูลสิทธิจ่ายตรง วันที่ 11 ส.ค.55 : โดยงานประกันสุขภาพ
     น.ค.1แพทย์แผนไทยเดือน มิ.ย.55 : โดยงานประกันสุขภาพ
     สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเภทมีสิทธิย่อย (WEL) ที่หมดอายุ  : โดยงานประกันสุขภาพ
     สิทธิว่างเดือนมกราคม 2554 : โดยงานประกันสุขภาพ   
     รายชื่อร้าน/แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2554 : โดยฝ่ายเภสัช ฯ

    โหลดเอกสารรับนิเทศ

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 ส.ค. 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 10 ก.ค. 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 11 มิ.ย. 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 28 พฤษภาคม 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 22 เมษายน 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 12 มีนาคม 2563 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 27 กุมภาพันธ์ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2562 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 13 มกราคม 2563 
   ข้อมูลเผยแพร่หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB15 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 9 ก.ค. 2562  ข้อมูลเผยแพร่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน EB5 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 9 ก.ค. 2562 
   ข้อมูลเผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส EB19 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ 8 ก.ค. 2562 
   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2562 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 7 ม.ค. 2562 

   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2561 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 14 ธ.ค. 2561 

   ข้อมูลรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 22 พ.ย. 2561 

   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2561 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 19 พ.ย. 2561

   ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 31 ต.ค. 2561

   ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 สิงหาคม 2561

   ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 สิงหาคม 2561 

   

   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

   การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ณ  5 พ.ค. 2561 
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อเครื่องตรวจเคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 2 มี.ค. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 2 มี.ค. 2561 
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยา 1 รายการจ จำนวน 40,000 ขวด : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 23 ก.พ. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 28 กพ. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่สรุปโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 , 2 ของปีงบประมาณ 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 กพ.2561
   ข้อมูลเผยแพร่การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 กพ.2561
   แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 10 ก.พ.2561
  ผู้อำนวยการ

   นพ.อมรธีร์  ศรีสะอาด
  แบบสำรวจ
  ท่านคิดว่าหน่วยงานเราควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด

  สถานที่
  บุคลากร
  การจัดการ
  ทุกส่วน  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 104
  คำแนะนำ: 14
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  ลิงค์โปรแกรมออนไลน์

    
     
   
   
   
   
   
   

    
  เมนูหลัก
  บุคคลทั่วไป
  18.204.2.231
  ชื่อเรียก:

  รหัสผ่าน:  สมาชิกใหม่:
  วันนี้: 15
  เมื่อวานนี้: 15
  เดือนนี้: 0
  ปีนี้: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 263788
  สมาชิกใหม่:
  กำลังใช้งาน:
    บุคคลทั่วไป: 35
  18.204.x.xxx
  82.211.xx.xx
  108.161.xxx.xx
  108.161.xxx.xx
  54.36.xxx.xxx

    ทั้งหมด: 35
  เวลาในขณะนี้:
  Oct 22, 2021
  11:53 am UTC
  สำหรับผู้ดูแลระบบ

  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  HOME HEALTH CARE ONLINE