เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
แพทย์แผนไทยพนา
   
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 22,530
  • Yesterday: 19,858
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 4,230,303
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,017
  • Daily: 24,419
  • Monthly: 742,757
  • Yearly: 8,912,987
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  .

     
        
    

  ข้อมูลสื่อสุขศึกษา       
  ข่าวคราว/กิจกรรมของเรา
   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562 » วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต RSS Feed
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิ...
    
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คปสอ.พนา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการ ปี 2562
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

   นโยบายพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลพนา : โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ณ 24 เม.ย.2562

   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2562 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 7 ม.ค. 2562

   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2561 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 14 ธ.ค. 2561

   ข้อมูลรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 22 พ.ย. 2561

   ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2561 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 19 พ.ย. 2561

   ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 31 ต.ค. 2561

   ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 สิงหาคม 2561

   ข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 สิงหาคม 2561 

   

   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

   การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ณ  5 พ.ค. 2561 
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อเครื่องตรวจเคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 2 มี.ค. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 2 มี.ค. 2561 
   ข้อมูลเผยแพร่การขอจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยา 1 รายการจ จำนวน 40,000 ขวด : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 23 ก.พ. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 28 กพ. 2561
   ข้อมูลเผยแพร่สรุปโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 , 2 ของปีงบประมาณ 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 กพ.2561
   ข้อมูลเผยแพร่การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 15 กพ.2561
   แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 10 ก.พ.2561
   การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 1 ธ.ค.60
   ข้อมูลเผยแพร่ขออนุมัตินำแนวนโยบายการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 28 พย. 2560
   ข้อมูลเผยแพร่การจัดจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการเครื่องยาวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 10 ชุด :โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 16 พย. 2560
   แผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ2561 ส่วน 70 % หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. รพ.พนา สสจ.อำนาจเจริญ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 25 ต.ค.2560 
   แผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 ส่วน 10 % บริหารจัดการระดับเขต : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 25 ต.ค.2560  
   แผนจัดซื้อวัสดุใช้สอยทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560  
   แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพนา ประจำปี 2561 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนา :  โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
   ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560
   ข้อมูลเผยแพร่การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ต.ค. 2560
   ข้อมูลเผยแพร่การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ต.ค. 2560
   ข้อมูลการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 18 ต.ค. 2560
   แนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและที่เสนอราคา : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 6 ต.ค. 2560
   การกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 30 ก.ค. 2560
   นำข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาจำนวน 3 เครื่อง :โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ให้กับพร.พนา ระหว่างวันที่10 - 25 เมษายน 2560 :โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ให้กับโรงพยาบาลพนา ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. 60 ถึง วันที่ 28 มี.ค.60 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   แผนดำเนินการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบดักฝุ่นภายในโรงงาน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.59-13 ธ.ค. 59 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลพนาและอาคารศูนย์แพทย์ แผนไทยพนา ระหว่าง 31 ส.ค. 59 - 13 ก.ย. 59 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลพนาและอาคารศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ระหว่าง 31 ส.ค. 59 - 13 ก.ย. 59 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.58 - 21 ธ.ค. 58 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ วันที่ 2 มี.ค.58 - 31 มี.ค. 58 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 57 - 22 ธ.ค. 57 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนใจติดต่อภายในวันที่ 10 ก.ย.56- 24 ก.ย.56 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2556:โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติสำหรับญาติในการดูแลบุคคลที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย : โดยกลุ่มงานการพยาบาลให้คำปรึกษา
    เรามารู้จักโรคจิตกันเถอะ : โดยกลุ่มงานการพยาบาลให้คำปรึกษา
   รายละเอียดและใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

    ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน2554 : โดยฝ่ายบริหาร
  ข่าว ประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร

   ประกาศโรงพยาบาลพนารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานประจำศูนย์จัดเก็บรายได้ 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : โดยฝ่ายบริหารงานทืั่วไป ณ 11 เมษายน 2561 

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 59 ) คลิก  : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

        กรอกข้อมูลรับนิเทศ ตัวชี้วัดพนา 57 ตัวชีวัด
      โปรแกรม TeamViewer_Setup_th
      แบบขอใช้งานระบบ datacenter พนา :โดยฝ่ายแผนงาน   
     ข้อมูล MDS 55  กรอกข้อมูลที่นี่
      กรอกข้อมูล กองทุนตำบล : โดยฝ่ายแผนงาน
      TeamViewer_Setup_th : ฝ่ายแผนงาน
    10อันดับโรคแรก รพ.พนา 55 : โดยฝ่ายแผนงาน
     ข้อมูลสิทธิจ่ายตรง วันที่ 11 ส.ค.55 : โดยงานประกันสุขภาพ
     น.ค.1แพทย์แผนไทยเดือน มิ.ย.55 : โดยงานประกันสุขภาพ
     สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเภทมีสิทธิย่อย (WEL) ที่หมดอายุ  : โดยงานประกันสุขภาพ
     สิทธิว่างเดือนมกราคม 2554 : โดยงานประกันสุขภาพ   
     รายชื่อร้าน/แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2554 : โดยฝ่ายเภสัช ฯ

    โหลดเอกสารรับนิเทศ

  ผู้อำนวยการ

   นพ.อมรธีร์  ศรีสะอาด
  แบบสำรวจ
  ท่านคิดว่าหน่วยงานเราควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด

  สถานที่
  บุคลากร
  การจัดการ
  ทุกส่วน  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 74
  คำแนะนำ: 14
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  ลิงค์โปรแกรมออนไลน์

    
     
   
   
   
   
   
   

    
  เมนูหลัก
  บุคคลทั่วไป
  54.161.31.247
  ชื่อเรียก:

  รหัสผ่าน:  สมาชิกใหม่:
  วันนี้: 152
  เมื่อวานนี้: 152
  เดือนนี้: 0
  ปีนี้: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 188339
  สมาชิกใหม่:
  กำลังใช้งาน:
    สมาชิก: 9

    บุคคลทั่วไป: 39
  72.249.xx.xxx
  108.161.xxx.xx
  54.161.xx.xxx
  185.217.xxx.xxx
  103.231.xxx.xx

    ทั้งหมด: 48
  เวลาในขณะนี้:
  Jun 15, 2019
  08:39 pm UTC
  สำหรับผู้ดูแลระบบ

  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  HOME HEALTH CARE ONLINE